بیانه ماموریت ( MISSION )

شرکت بین المللی بازرگانی صنعت پاک آتیه صبا، بر اساس ماموریت‌های تخصصی هلدینگ آتیه صبا در حوزه حمل و نقل ...

بیشتر

در باره ما

شرکت صپاص با نام شرکت بین المللی بازرگانی صنعت پاک آتیه صبا به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران...

بیشتر

چشم انداز ( VISION )

پروژه هایی که به کاهش مصرف آلاینده های زیست محیطی وحفظ منابع زیستی وطبیعی کمک می‌کند....

بیشتر

در دنياي صنعتي امروز حفاظت و حمايت از محيط زيست و منابع طبيعي، در جهت ايجاد فضاي سالم زندگي براي انسان الزامي است. از آن جائيکه تخريب و انهدام محيط زيست در هر نقطه از جهان، کل مردم دنيا را تحت تاثير قرار مي دهد، ضروری است، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگيري از بروز خسارت به محيط زيست صورت پذيرد .افزايش مصرف حاملهاي انرژي بويژه سوختهاي فسيلي و برق در بسياري از کشورهاي در حال توسعه بمنظور پيشرفت صنعتي و تغيير شرايط زندگي و رفاه اجتماعي يکي از عوامل اجتناب ناپذير و در عين حال تاثيرگذار بر روند انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي و نيز توليد و پراکنش آلودگيهاي زيست محيطي و نيز تخريب و يا از بين رفتن منابع طبيعي به شمار مي آيد . قدر مسلم اینکه در رابطه با کاهش تولید برخی از گازها ، تغيير سوخت مصرفي به گاز طبيعي، استفاده از سوختهاي پاک و سبز و اصلاح مصرف سوخت، مي تواند موجب افول ميزان انتشار گازهاي مختلف و نيز کاهش آلودگي و تخريبهاي زيست محيطي شود. از طرفي، در دهه هاي اخير  متناسب با رويکرد بسياري از فعاليتهاي جهاني ، کشور ما نیز در پي دستيابي به راهکارهايي بوده که بتواند منجر به کاهش و یا حداقل تثبيت انتشار گازهاي گلخانه اي و مقابله با فعاليتهاي مخرب محيط زيست گردد. در حال حاضر سه رکن اصلي توسعه پايدار يعني انرژي ، محيط زيست و اقتصاد مجموعاً متاثر از کنش اين عوامل با يکديگر و بهره برداري اصولي از امکانات موجود در کشور هستند . بسياري از کنوانسيونها، معاهدات ، بيانيه ها ، دستورکارها و نيز سازو کارها و فعاليتهاي محيط زيست در جهان براي دستيابي به توسعه پايدار از ديدگاه انرژي در سطوح بين المللي ، منطقه اي ، ملي و بومي بر اين اصول اتفاق نظر داشته که بهبود کيفيت سوخت مصرفي ، ترکيب منطقي و متناسب حاملهاي انرژي مصرفي ، افزايش کارايي تجهيزات مورد استفاده ، بهبود استفاده از سامانه هاي مديريت ، نظارت ، ارزيابي ، اطلاع رساني و توليد و توزيع مطلوب آمار و اطلاعات انرژي و همچنين محيط زيست و توجه به هزينه هاي زيست محيطي و ارزش منابع مي تواند منجر به کاهش فعاليتهاي مخرب محيط زيست , تثبيت انتشار گازها و آلودگي زيست محيطي و نيز سرعت بخشيدن به اقدامات منتهي به دريافت پايداري انرژي در مسير توسعه پايدار گردد . در اين رابطه ايجاد يک سامانه برنامه ريزي شده و نظامند از عادات، سنتها ، قوانين و قواعد انرژي سازگار با محيط زيست به تفکيک مناطق آب و هوايي و يا اقليمها در هر استان کشور و کلان شهرها مي تواند نظارت ، پشتيباني ، ارزيابي و اعمال معيارها ، شاخصها و استانداردهاي ملي و بين المللي محيط زيست انرژي را به راحتي ميسر سازد .مجموعه ما در تلاش است که با ورود به مقوله مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت کارخانجات و کارگاههای تولیدی که به کاهش آلاینده های زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی کمک می کند، با محوریت صنعت حمل و نقل ریلی اعم از سیستم حمل و نقل ریلی سبک و سنگین و تولید و تعمیرات تجهیزات مورد نیاز  این شبکه و فراهم سازی زمینه های مناسب برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در سرمایه های صندوق بازنشستگی و ایجاد درآمد پایدار برای متولیان مجموعه صندوق، سهم بسزایی در حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی داشته باشید. با این رویکرد ضمن عمل بر فرمایشات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی، کمک شایانی به امر تولید کالاهای ایرانی حافظ محیط زیست نموده و امیدواریم با استفاده از پتانسیلهای موجود در صندوق بازنشستگی گام مهمی در این خصوص برداریم.


شرکت بین المللی بازرگانی صنعت پاک آتیه صبا، بر اساس ماموریت‌های تخصصی هلدینگ آتیه صبا در حوزه حمل و نقل و انرژی شکل گرفت، و با استفاده از متخصصین و کارشناسان با تجربه از درون هلدینگ سازماندهی شد.